Isnin, 23 Februari 2009

SIARAN AKHBAR - 23/02/2009

KENYATAAN AKHBAR MAJLIS PENASIHAT SANTUARI PENYU NEGERI TERENGGANU OLEH Y.B DATO’ PENGERUSI MAJLIS PENASIHAT SANTUARI PENYU NEGERI (Setiausaha Kerajaan Negeri Terengganu)

1. Majlis Penasihat Santuari Penyu Negeri Terengganu telah bermesyuarat kali pertama bagi tahun ini pada 9 Februari 2009. Majlis ini bertanggungjawab bagi segala bentuk perlindungan, pemuliharaan dan pengurusan penyu di Negeri Terengganu Darul Iman.
2. Jabatan Perikanan Negeri Terengganu dan Universiti Malaysia Terengganu (UMT) adalah agensi utama yang melaksanakan aktiviti pemuliharaan Penyu dan Tuntung Laut, manakala Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara (PERHILITAN) pula terlibat dalam kerja-kerja pemuliharaan Tuntung Sungai. WWF-Malaysia pula terlibat dengan aktiviti penyelidikan dan pendidikan.
3. Beberapa kaedah seperti system pajakan dan mengupah pekerja bagi satu kawasan yang diseliakan sepenuh masa oleh Jabatan Perikanan Negeri Terengganu telah dilaksanakan. Menurut laporan, pendaratan Penyu Belimbing telah meningkat pada tahun 2008 iaitu sebanyak 9 sarang telah Berjaya direkodkan dan sebanyak 419 biji telur Penyu Belimbing telah dieramkan di Pusat Penerangan Penyu Rantau Abang.
4. Pengurusan penyu di Negeri Terengganu mempunyai lima objektif yang dilaksanakan. Objektif-objektif tersebut adalah melibatkan pengurusan pantai penyu, pemantauan populasi, penetasan dan pelepasan, kawal selia dan penguatkuasaan, penyelidikan dan pendidikan dan kesedaran awam.
5. Pada tahun 2008, pihak Kerajaan Persekutuan telah memperuntukkan RM112,000.00 bagi peruntukan mengurus dan pembangunan. Kerajaan Negeri telah memperuntukkan sebanyak RM636,000.00. Antara kerja-kerja yang dilaksanakan adalah membuat kerja-kerja persiapan poster penyu di Pusat Penerangan Penyu Rantau Abang, pembayaran gaji pekerja mengikut kawasan pembelian telur penyu, pembinaan 2 buah bangunan pelawat dan informasi di Pusat Santuari Penyu Ma’Daerah Kerteh, peningkatan bahan pameran, kelengkapan projek penetasan, pembelian alatan, kemudahan asas pusat penetasan dan lain-lain yang melancarkan program tersebut.
6. Dari sejumlah 35 kawasan pajakan, seramai 13 orang pemajak telah menender kawasan-kawasan pajakan yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negeri dan selebihnya Kerajaan Negeri telah menyerahkan kepada Jabatan Perikanan bagi tujuan pemantauan dan pengawasan.
7. Pada tahun 2008, sebanyak 12 pantai penyu telah direzabkan kepada Jabatan Perikanan untuk pengurusan dan pemuliharaan. Daripada jumlah ini, hanya kawasan pantai penyu Rantau Abang dan Ma’Daerah sahaja telah diwartakan secara perundangan sebagai Santuari Penyu. Walau bagaimana pun, setiap pemajak hendaklah menyerahkan kesemua telur Penyu Belimbing kepada Jabatan Perikanan Negeri.
8. Menurut laporan, pendaratan Penyu Belimbing dan Penyu Agar bagi semua kawasan pajakan dan rezab bagi seluruh Negeri pada tahun 2008 sehingga 31.12.2008 iaitu bilangan pendaratan Penyu Belimbing sebanyak 9 pendaratan, Penyu Agar 2,023 pendaratan (tidak termasuk kawasan Chagar Hutang, Pulau Redang) Penyu Karah 4 dan Tuntung Laut sebanyak 245 pendaratan.
9. Menurut laporan Jabatan Perikanan Negeri Terengganu, 38 ekor penyu dan 2 ekor tuntung laut telah mati pada tahun 2008. Sumber ini telah diperolehi daripada aduan orang awam dan kakitangan jabatan. Punca kematian penyu adalah disebabkan oleh penggunaan peralatan menangkap ikan dan pukat pari. Kawasan paling tinggi mencatat kematian penyu adalah Daerah Setiu, Kuala Terengganu, Kerteh dan Kemaman.
10. Program penetasan dan pelepasan adalah program berterusan yang telah dijalankan oleh Jabatan Perikanan sejak tahun 1960 bagi menghasilkan peratus penetasan yang baik. Di antara kaedah-kaedah yang digunakan untuk mengeramkan telur penyu dan Tuntung Laut adalahi dengan kadar lebih selamat tetapi bukan kawasan hatchery ) dan dipindahkan ke kawasan lain yang lebih selamat tetapi bukan kawasan hatchery ) dan dalam kotak styrofoam (bagi pendaratan luar musim dan pendaratan di kawasan-kawasan terpencil).
11. Bekalan telur-telur penyu juga didapati daripada pemajak-pemajak luar musim. Sebanyak RM2,688.10 telah dibelanjakan bagi tujuan pembelian telur. Harga baru pembelian telur penyu yang ditawarkan oleh Jabatan Perikanan pada tahun 2009 adalah ditetapkan pada RM5.00 sebiji bagi telur Penyu Belimbing, RM4.00 sebiji bagi telur Penyu Karah dan Lipas manaka telur Penyu Agar dan Tuntung Laut akan dibeli dengan kadar RM2.00 sebiji. Tujuan harga bayaran telur penyu ini ditingkatkan adalah untuk menggalakkan lebih ramai pemajak menjual telur tersebut kepada pihak Jabatan Perikanan bagi tujuan pemuliharaan.
12. Aktiviti kawal selia dan kerjasama di antara pemajak, orang perseorangan, NGO dan Unit Penguatkuasaan, Pejabat Perikanan Negeri Terengganu untuk mengawal kawasan pantai dan perairan pantai penyu b ertelur di Negeri Terengganu masih lagi diteruskan. Selain itu, beberapa pameran beserta program publisiti untuk mengenal penyu bagi mendidik dan menyebarkan pengetahuan mengenai pemuliharaannya telah dilaksana pada tahun 2008.
13. Sepanjang tahun 2008, seramai 8,116 orang pengunjung telah melawat Pusat Penerangan Penyu, Rantau Abang. Seramai 2,763 orang terlibat dengan lawatan bertaklimat yang terdiri daripada pelbagai intitusi dan agensi seperti institut pengajian tinggi, sekolah, agensi kerajaan dan swasta. Manakala selebihnya merupakan pelawat harian ke Pusat Penerangan Penyu Rantau Abang. Sementara itu, lawatan VIP pula melibatkan 20 orang sempena lawatan British High Commissioner ke Pusat Santuari Penyu Ma’Daerah dan 300 orang sempena pelancaran SOP penyu di Pusat Penerangan Penyu, Rantau Abang.
14. Pada tahun 2008, pihak Jabatan telah bekerjasama dengan beberapa agensi dan organisasi untuk mengadakan Kem Kesedaran di Pusat Santuari Penyu Ma’Daerah, Kemaman dan Mak Kepit, Pulau Redang. Peserta yang terlibat terdiri dari dalam dan luar Negeri Terengganu. Manakala program kesedaran bersama nelayan telah dilaksanakan di Pejabat Perikanan Daerah Kemaman. Objektif kem kesedaran ini adalah untuk member i penerangan dan penjelasan mengenai biologi, populasi dan masalah yang dihadapi penyu serta usaha-usaha pengurusan dan pemuliharaan penyu.
15. Masalah dan isu yang sering timbul dalam menangani kepupusan penyu adalah disebabkan oleh tahap kesedaran yang rendah di kalangan orang awam khususnya penduduk tempatan, pembangunan yang tidak terkawal khususnya di kawasan pantai pendaratan penyu, pencemaran di kawasan perairan (laut) dan pantai pendaratan penyu, ketidakseimbangan system ekologi hidupan marin. Justeru, masalah kekurangan pendaratan penyu dan kes kecurian telur penyu perlu diberi perhatian serius oleh semua pihak.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan